KhojaPedia is currently in Beta testing. We welcome your feedback at wiki@khojapedia.com

Dar es Salaam

From KhojaPedia
Jump to: navigation, search

Contents

Dar es Salaam Imambara opening 1944

Dar es Salaam Imambara.jpg


Dar es Salaam Presidents

Abdulla Khimji 1928

Abdulla Khimji.jpg

Siwji Somji 1928 - 1930

Gulamali Damji 1930 -1938

Gulamali Damji.jpg

Pirbhai Alibhai 1938 -1940

Ghulamali Jiwan 1939 – 1940

Gulam Ali Jiwan.jpg
Gulam Ali Jiwan 2.jpg

Ebrahim Haji 1940 -1948

Mohamed Abdalla Khimji 1948 -1950

Mohamed Abdalla.jpg

Kermali Alibhai 1950 -1952

Kermali.jpg

Noormohamed Nasser 1952 -1960

Noorali.jpg

Mehboob N. Rattansi 1960 -1962

Allarakhia K. Alibhai 1962 -1964

Hussein N. Valji 1964 -1970

Hussein Valji.jpg

Mohamed Dhirani 1970 -1974

Rajabali A. Alibhai 1974 -1976

Rajabali S.jpg

Mohamed Dhirani 1976 -1984

Gulamabbas M. Janmohamed 1984 -1986

Aliraza Rajani 1986 - 1994

Asghar K. Bharwani 1994 - 2002

Asghar Bharwani.jpg


Pyarali Shivji 2002 - 2004

Anwer Dharamsi 2004 - 2010

Mohammed Nathoo 2010

Shiraz Walji 2010 - 2014

Azim Dewji 2014 – 2020

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools