KhojaPedia is currently in Beta testing. We welcome your feedback at Feedback

More in S

From KhojaPedia
Jump to: navigation, search

Saberi

Sabira Dorey

Sabira Kanji

Sabodo

Sachedina Najiyani

Sadak Jivraj Meghji

Sadat Colony (Mahuva)

Sadik Merali

Sadiq Hasan Sahab

Sadiq Merchant

Sadique Jaffer

Sadri

Saeed Akhtar Rizvi

Saeed Vazir

Saeeda Jiwa

Safdar Chatoo

Safdar Karmali

Safdar Razi

Safder Jaffer

Sahdev

Saint Denis Jamaat - Reunion - AFED

Saint Andre Jamaat - Reunion - AFED

Saint Paul Jamaat - Reunion - AFED

Saint Pierre Jamaat - Reunion - AFED

Sajan Meharali

Sajida Jaffer

Sajjadali Mohamedali Rashid

Sajjad Haji

Sajjad Jivraj

Sajjad Rashid

Sajjad Rizvi

Sajjadiya Trust

Salam Center

Salimali Panjwani

Salim Kassam

Salim Master

Salim Rehmatullah

Salim vice president Burundi Jamat

Samachar (Gujarati and English Magazine)

Sameer Rajani

Saniwarias

Sar Sambar

Sarbandias

Sarjan Mir Ali’s case

Sarkari daftar

Sarfaraz Juma

Sarfaraz Mavani

Sarv-i Jahan Begum

Satpanth

Savtaye Bilal

Seceders and Ismailis

Secretary generals

Seyyid Abdulhusein Marashi

Seyyid Rhemtulla

Shaahid Hassan Jaffer

Shaban Education Trust

Shabbar Dhalla

Shabbir Hemraj

Shabbir Mismai

Shabbir Mukadam

Shabbir Walji

Shabeeb Rizvi

Shabir Alidina

Shabir Karim

Shafi Thanawala (Khoja Sunnat Jamat President)

Shafiq Mohamedtaqi

Shah Abbas

Shah Bibi

Shaheed Fazal

Shahik Mulla

Shah Rukh Shah

Shahnavaz Mahdavi

Shahzadi Begum

Shame E Hayat

Shame e Hidayat

Shams Kermalli

Shamsuddin Shah

Shamim Zaidi

Shan e Abbas Hassam

Shaneabbas Rajani

Shan Visram

Sharif Gangji

Sharif Noormohammad

Shehnaz Rajani

Sheila Moledina

Shenaz Najafi

Sher e Kutch

Shihab Rattansi

Shiraz Khoja

Shiraz

Shiraz Walji

Shokat Bhalwani

Shokat Ladak

Shudras

Shushtari

Sibtain Panjwani

Sibtain Versi

Sibtein Asaria

Sind

Sindhi Khoja

Sindhi

Singida Jamaat - Tanzania - AFED

Sir John Outram

Sir Sayyed Ahmad Khan na lekho…Adelji Dhanji Kaba

Siyu

Soldier Bazar

Somalia

South Africa

South Asia

South Paris Jamaat (Bagneux), France - COEJ

Spellman

Stanmore WF

Sufro

Suhrawardi Sufi order

Sukaina Dhanji

Sukaina Karim

Sukarwadis

Sulayhids

Sultan Muhammad Shah

Sumra dynasty

Sunni Khojas

Sweden Camp

Sweden

Switzerland Jamaat (La Chaux-De-Fonds), Sweden - COEJ

Syria (IIPS)